ANALIZË/ Një sy mbi reformën e Arsimit të Lartë

ANALIZË- Nga Edison Balla Ministria e Arsimit dhe Sportit, me një urdhër të lëshuar nga Kryeministri, në janar të vitit 2014 vendosi krijimin e një komisioni të posaçëm me objektiv kryesor: hartimin e një drafti në kuadër të ndryshimit dhe përmirësimit të ligjit te vitit 2007. Në përbërje të këtij komisioni MAS-i (Ministria e Arsimit…